Design studií z pohledu statistika

Kurz je určen odborníkům v oblasti zdravotnictví, kteří se aktivně podílejí na přípravě randomizovaných klinických studií (RCT) i neintervenčních studií (NIS). Cílem kurzu je informovat účastníky o základních typech designů studií a jaké úkony je nutné vyřešit při plánování studií, tzn. výběr populace, stanovení cílů, design, odhad velikosti vzorku a vhodné metodiky hodnocení.


Počet hodin: 4

Cena bez DPH: 3 900 Kč za osobu

Cílová skupina: Lékaři, odborní garanti, vědečtí pracovníci, zástupci farmaceutických firem, projektoví manažeři


Termín kurzu: kurz není v této době vypsán

Varianty kurzu:

Kurz se koná v čase 9:00 –13:00, na adrese Brno, Poštovská 3.

Co se v kurzu naučíte: 

V úvodní části si shrneme, jaké informace provedením studií získáváme, rozdělíme studie podle různých kritérií a řekneme si, jaké výhody a nevýhody přináší RCT a NIS z pohledu síly o rozhodování a dalších hledisek.

  • Rozdělení studií
  • Design studií
  • Rozdíly mezi randomizovanými klinickými a neintervenčními studiemi

CO MUSÍME VĚDĚT PŘED ZAHÁJENÍM STUDIE

Pobavíme se, nad čím je potřeba se zamyslet během přípravné fáze studie, jak studii nastavit tak, aby odpověděla na otázky, které od ní očekáváme. Probereme si jednotlivé kroky přípravné fáze, jak na sebe navazují a jaké nabízí možnosti, včetně konkrétních příkladů.

  • Klinická hypotéza
  • Cílová populace
  • Cílové parametry hodnocení
  • Typ studie
  • Velikost vzorku

PRAKTICKÝ PŘÍKLAD PŘÍPRAVY STUDIE

Vyzkoušíme si plánování studie v praxi. Každý účastník si ze svého oboru vybere téma, na které by šla vystavět studie, a postupnými kroky si nadefinuje vlastní studii tak, aby byla realizovatelná a výsledky byly objektivní a užitečné. 

Detailní program kurzu naleznete zde.


Máte o naše školení zájem, ale není vypsán žádný termín nebo je pro Vás stávající termín nevyhovující? Neváhejte a ozvěte se na info@biostatistika.cz.

Přihláška

 

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.