Produkty

efektivní podpora projektů smluvního výzkumu

Spin-off Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity zajišťuje efektivní servis projektům typu contract research, a to díky originálním softwarovým řešením, jejichž funkcionality jsou v rámci poskytovaných služeb klientům k dispozici: Jedná se o zejména o tyto kategorie produktů:

Clade-IS promo

CLinicAl Data warEhouse Information System

Konvenční sběr dat pro klinické studie byl tradičně založen na vyplňování papírových formulářů a následném přepisu dat do relační databáze. Systémy pro elektronický záznam dat (electronic data capture, EDC) představují moderní alternativu, která řešitelům klinických studií umožňuje nejen zadávat a prohlížet data v reálném čase, ale také provádět on-line validaci zadaných dat, čímž je dosaženo efektivnější kvality dat již v okamžiku jejich zadávání.

CLADE-IS (Clinical Data Warehousing Information System) se řadí k nejmodernějším a nejprogresivnějším systémům pro EDC. Využívá tzv. Entity-Attribute-Value (EAV) model, což je datový model určený k uložení takových datových struktur, kde existuje zpravidla velké množství atributů (attribute) k popisu prvku (entity) hodnotami (value). EAV model umožňuje rychlou adaptaci na různé výzkumné záměry i klinické obory, jejichž jednotícím prvkem je potřeba on-line sběru, validace, analýzy a vizualizace dat. Model použitý v systému CLADE-IS je dostatečně robustní na to, aby umožnil mnoho různých konfigurací uživatelských práv, rolí a toků dat. Ve standardní konfiguraci jsou v rámci CLADE-IS rozlišovány následující uživatelské role: (i) investigátor, (ii) místní manažer, (iii) regionální koordinátor, (iv) datový manažer, (v) monitor, (vi) administrátor.

Více informací o CLADE-IS
occasion promo

Online ConferenCe mAnagement System

Náš systém pro správu veškeré agendy spojené s pořádáním konferencí a dalších akcí se skládá z následujících modulů:

 1. Správa obsahu
  • Editace webových stránek akce – fotogalerie – repozitář souborů – blog/novinky
 2. Účastníci
  • Registrace – přihlášení – zapomenuté heslo – profil účastníka
 3. Abstrakty, konferenční články
  • Formulář pro strukturovaný abstrakt – nahrání článku
  • Lze nahradit jiným systémem pro správu příspěvků a posudků (např. Easy-chair)
 4. Ubytování
  • Editace ubytovacích kapacit – rezervace
 5. Další události, workshopy
  • Správa dalších souvisejících akcí a událostí
 6. Zprávy pro účastníky
  • Zasílání e-mailových zpráv registrovaným účastníkům  
Více informací o OCCASion
aloe promo

edetAiling cLose lOop markEting

Naše řešení elektronického marketingu umožňuje nabízet e-detailingovou softwarovou infrastrukturu, a tak realizovat close-loop marketing s možnostmi využití mobilních zařízení pro přímý kontakt obchodních reprezentantů a jejich klientů. Logicko-technologické řešení ALOE umožňuje vedle obvyklých prezentací realizovat i průzkumy typu market-access. Infrastrukturua má tři hlavní komponenty:

 1. Software pro server, který přijímá a poskytuje strukturovaná data o prezentacích obchodních reprezentantů aplikacím na tabletech.
 2. Software pro tablety Apple podporující iOS 7.x.
 3. Klientskou zónu – webově-orientovanou aplikaci pro úspěšné uzavření marketingových případů.
Více informací o ALOE

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.