Kurzy

a školení

Nabízíme individuální kurzy a školení pro uzavřené skupiny či firmy. Popis daného kurzu, nabídku termínů a kontaktní formulář naleznete v detailu každého kurzu.

Všechna školení probíhají v našich prostorách na adrese:

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o.
Poštovská 68/3, 602 00 Brno
(3. patro)

Informace o našich kurzech a školeních naleznete také v informační prezentaci (PDF soubor, 3,5 MB)

 


Přehled kurzů a školení

Jak se lépe orientovat ve výsledcích klinických studií

Počet hodin: 8 (nebo 2x4)
Cena bez DPH: 7 500 Kč za osobu
Cílová skupina: lékaři, odborní garanti, osoby aktivně prezentující výsledky klinických dat, zástupci farmaceutických firem, projektoví manažeři, osoby zapojené do projektů klinického výzkumu

Kurz je určen odborníkům v oblasti zdravotnictví, kteří se aktivně podílejí na projektech klinického výzkumu a pro svou práci potřebují schopnost podrobnější interpretace výsledků klinických dat. Cílem kurzu je informovat účastníky o principech statistického uvažování, statistických metodách využitých při hodnocení vybraných studií a podrobněji je seznámit s interpretací prezentovaných dat v publikacích.


Design studií z pohledu statistika

Počet hodin: 4
Cena bez DPH: 3 900 Kč za osobu
Cílová skupina: Lékaři, odborní garanti, vědečtí pracovníci, zástupci farmaceutických firem, projektoví manažeři

Kurz je určen odborníkům v oblasti zdravotnictví, kteří se aktivně podílejí na přípravě randomizovaných klinických studií (RCT) i neintervenčních studií (NIS). Cílem kurzu je informovat účastníky o základních typech designů studií a jaké úkony je nutné vyřešit při plánování studií, tzn. výběr populace, stanovení cílů, design, odhad velikosti vzorku a vhodné metodiky hodnocení.


Úvod do managementu klinických dat

Počet hodin: 3
Cena bez DPH: 3 900 Kč za osobu
Cílová skupina: lékaři, zdravotní sestry, vědečtí pracovníci, zástupci farmaceutických firem, odborní garanti

Kurz je určen odborníkům v oblasti zdravotnictví, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na projektech klinického výzkumu, v nichž dochází ke sběru klinických dat. Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy péče o klinická data tak, aby ve své praxi byli schopni rozlišit, co je při plánování projektu důležité, čemu věnovat pozornost a jak v průběhu projektu postupovat.


Management klinických dat

Počet hodin: 6
Cena bez DPH: 7 500 Kč za osobu
Cílová skupina: lékaři, zdravotní sestry, vědečtí pracovníci, zástupci farmaceutických firem, odborní garanti

Kurz je určen odborníkům v oblasti zdravotnictví, kteří se aktivně podílejí na projektech klinického výzkumu a pro svou práci potřebují podrobnější znalosti principů managementu klinických dat. Cílem kurzu je informovat účastníky o všech důležitých aspektech sběru a zpracování klinických dat a podrobněji je seznámit s jednotlivými činnostmi a nástrahami celého procesu práce s daty.


Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.