CLINICAL DATA MANAGEMENT: best practices presents Luke Woodham

In this episode, Luke Woodham, a computer scientist at St. George's, University of London's Center for Technology and Education, compares healthcare data with data for healthcare education. 


Luke Woodham's diverse work experiences provide him with unique insights into the several industries where data management is important. He has created databases and software for law libraries, as well as worked with medical students to create data standards for publishing and sharing virtual patients.

2. 6. 2023


Zpět

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.