Jak se lépe orientovat ve výsledcích klinických studií

Kurz je určen odborníkům v oblasti zdravotnictví, kteří se aktivně podílejí na projektech klinického výzkumu a pro svou práci potřebují schopnost podrobnější interpretace výsledků klinických dat. Cílem kurzu je informovat účastníky o principech statistického uvažování, statistických metodách využitých při hodnocení vybraných studií a podrobněji je seznámit s interpretací prezentovaných dat v publikacích.


Počet hodin: 8 (nebo 2x4)

Cena bez DPH: 7 500 Kč za osobu

Cílová skupina: lékaři, odborní garanti, osoby aktivně prezentující výsledky klinických dat, zástupci farmaceutických firem, projektoví manažeři, osoby zapojené do projektů klinického výzkumu


ZAMĚŘENÍ

Studie budou reflektovat aktuální problematiku ve vybraných terapeutických oblastech, např. onkologii, hematoonkologii, hematologii, pneumologii, diabetologii, kardiologii, gastroenterologii či neurologii. V případě individuálního školení mohou být studie voleny na míru dle přání uchazečů.

CO SE NA KURZU NAUČÍTE

ZÁKLADY BIOSTATISTIKY

V úvodní části si vyjasníme základní pojmy biostatistiky, které se objevují v publikacích výsledků studií napříč obory.

  • Design studií
  • Zkreslení
  • Cílové parametry hodnocení
  • Principy statistického uvažování

POKROČILÉ STATISTICKÉ METODY

Projdeme si podrobněji metody, které se objevují ve vybraných studiích, jak výsledky číst a jak je interpretovat. Vyzkoušíme si výsledky aktivně prezentovat.

  • Statistické metody použité ve vybraných klinických studiích
  • Interpretace výsledků

INTERPRETACE KLINICKÝCH STUDIÍ

Podrobně projdeme vybrané studie a jak lze konkrétní výsledky, tabulky a obrázky interpretovat. Budeme diskutovat, čím se studie odlišují, co je pro ně společné a jak lze výsledky využít v klinické praxi. Na závěr si shrneme, kde lze hledat doplňující informace ke studiím.

  • Interpretace konkrétních studií
  • Regulatorní kontext

Máte o naše školení zájem, ale není vypsán žádný termín nebo je pro Vás stávající termín nevyhovující? Neváhejte a ozvěte se na info@biostatistika.cz.

Kurz probíhá v čase 8:30 – 17:30 hod.

Kurz v termínu 26. 4. 2023 bude probíhat prezenční formou na naší adrese Brno, Poštovská 3.

Kurz v termínu 17. 5. 2023 je naplánován on-line formou.

Pokud Vám naplánovaná on-line nebo prezenční forma nevyhovuje nebo plánujete školení pro více osob, kontaktujte nás prosím. Pokusíme se Vám vyjít vstříc. (Kurzy se v jednotlivých termínech uskuteční vždy při obsazenosti min. 3 osob, pokud se kurz z důvodu neobsazení neuskuteční, budeme přihlášené účastníky informovat 3 týdny před začátkem kurzu.)

 

Přihláška

 

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.