Jak se lépe orientovat ve výsledcích klinických studií

Kurz je určen odborníkům v oblasti zdravotnictví, kteří se aktivně podílejí na projektech klinického výzkumu a pro svou práci potřebují schopnost podrobnější interpretace výsledků klinických dat. Cílem kurzu je informovat účastníky o principech statistického uvažování, statistických metodách využitých při hodnocení vybraných studií a podrobněji je seznámit s interpretací prezentovaných dat v publikacích.


Počet hodin: 8 (nebo 2x4)

Cena bez DPH: 7 500 Kč za osobu

Cílová skupina: lékaři, odborní garanti, osoby aktivně prezentující výsledky klinických dat, zástupci farmaceutických firem, projektoví manažeři, osoby zapojené do projektů klinického výzkumu


Termín kurzu: 12. prosinec 2023

Kurz probíhá v čase 8:30 – 17:30 hod. na adrese Brno, Poštovská 3.

(Kurzy se v jednotlivých termínech uskuteční vždy při obsazenosti min. 3 osob, pokud se kurz z důvodu neobsazení neuskuteční, budeme přihlášené účastníky informovat 3 týdny před začátkem kurzu.)

Máte o naše školení zájem, ale není vypsaný žádný termín, je pro Vás stávající termín či forma nevyhovující nebo plánujete školení pro více osob? Neváhejte a ozvěte se na info@biostatistika.cz. Pokusíme se Vám vyjít vstříc.

 

Přihláška

 

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.