Nový registr RoRis aneb rozštěpy nás nerozštěpí

Hlavním cílem nového registru pod správou IBA je zjistit přítomnost rizikových faktorů, které mohou zapříčinit vznik rozštěpové vady obličeje dítěte.


Pro multicentrický sběr dat se používá náš systém CLADE-IS®, který je v tomto projektu vybavený komponentou umožňující nabírat data od samotných pacientů.

Za IBA na projektu pracují, kromě dalších, především Ing. Aneta Chytilova, Ing.  Kateřina Kusalová, doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. 
Odbornou garanci projektu RoRis zajišťují lékaři MUDr. Olga Košková, Ph.D. z brněnského centra ve Fakultní nemocnici Brno, MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D. a MUDr. Michaela Večeřová z pražského centra ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a MUDr. Drahomír Palenčár, Ph.D. z Univerzitné Nemocnice Bratislava.
Do projektu se mohou zapojit všechny rodiny dětí s rozštěpem rtu, rtu a patra nebo izolovaným rozštěpem patra narozených od roku 2017.

Web projektu

24. 5. 2024


Zpět

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.