Michal Svoboda vystoupil na konferenci  Spasticity Academy

Podělil se o výsledky, které získal z rozsáhlé analýzy dat shromážděných v reálných klinických podmínkách.


Michal Svoboda se představil s příspěvkem "Results from RWE for clinical practice" před mezinárodním publikem neurologů a rehabilitačních lékařů. Tento příspěvek přináší nové poznatky z reálné praxe (Real-World Evidence / RWE) a jeho prezentace  se stala dalším krokem k tomu, abychom sdíleli důležité informace a zkušenosti s kolegy z celého světa.

24. 5. 2024


Zpět

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.