IBA ve Fokusu Václava Moravce

Účast v televizním pořadu Fokus Václava Moravce zaměřeného na "hranice medicíny" představila Institut biostatistiky a analýz jako významného hráče na poli inovativního využití umělé inteligence v medicíně.


Ačkoli Institut nevyvíjí technologie umělé inteligence, používá algoritmy strojového učení v rámci systému EDC CLADE-IS pro zajištění kvality dat.

Diskuse zahrnovala případovou studii s výrobcem diagnostických medicínských zařízení, která ukázala přínos nezávislé analýzy dat, zejména u produktů s výraznou složkou umělé inteligence.

Daniel Schwarz zdůraznil klíčovou roli CROs při pomoci vývojářům medicínských zařízení při navigaci regulačním labyrintem trhu. „Jsem hrdý na náš tým, že posouvá hranice medicíny a jsem vděčný za příležitost, kterou mi poskytl. Jsou to právě takové zkušenosti, které prohlubují mou vášeň pro překlenutí propasti mezi akademickou sférou a praktickým světem podnikání.

21. 2. 2024


Zpět

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.