Účast na prestižních konferencích

Konec roku je ve znamení konferencí, účastníme se ať již jako účastníci, přednášející nebo spoluorganizátoři.


Letos jsme navštívili Medica - Düsseldorf, SymfonyCon Brussels 2023, Unique Summit Ostrava, TREAT-NMD Annual Curators Meeting Amsterdam. S aktivní účastí jste nás mohli potkat i na 14. Brněnských neurochirurgických dnech a Mefanetu.

21. 12. 2023


Zpět

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.