CLINICAL DATA MANAGEMENT: Dive into the S02E03 episode

DATA IN HEALTHCARE: A DOUBLE-EDGED SWORD OR A BEACON OF LIGHT? 
Featuring Dr. Aleš Tichopád from CEEOR, a seasoned expert in clinical research and an esteemed figure in academia.


This episode takes you on a journey through the intricate world of data in healthcare and research. Explore topics ranging from the occasional skepticism surrounding AI tools to an in-depth look at the Electronic Data Capture (EDC) system CLADE-IS.
Dr. Ales Tichopad's compelling insights further enrich the episode as he delves into the critical importance of data backups and rigorous clinical best practices. These insights stem from a harrowing past experience where crucial data from a pivotal study was put at risk.
Join us as we explore these insightful themes:

  • The delicate balance between AI skepticism and the undeniable potential of efficient data tools.
  • The capabilities of CLADE-IS - an EDC system meticulously crafted by clinical data management experts for real-world research applications.
  • The pivotal role of the "Shedding Light into Health" initiative, championing evidence-driven healthcare decisions.
  • As we champion evidence-based healthcare decisions, how do we ensure the data driving those decisions is both accurate and secure?

 

5. 9. 2023


Zpět

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.