Být nápomocný a pomáhat je pro nás Ibáky samozřejmostí.

Letos jsme své síly a čas věnovali pomoci v Občanském sdružení Logo.


Zde jsme byli nápomocní při tvorbě nové pomůcky pro děti. Bude pomáhat rozvíjet oblasti jejich zrakového vnímání, zrakovou paměť, sluchovou paměť, grafomotoriku, kategorizaci a orientaci v prostoru. Těšíme se na další spolupráci.

 

5. 9. 2023


Zpět

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.