Reflexe inspirativní výroční konference CZECRIN

Minulý týden se Daniel Schwarz zúčastnil CZECRIN výroční konference, která se konala v Nemocnici u Sv. Anny v Brně. Velmi ho zde zaujalo interaktivní zasedání věnované CTIS, odborně zprostředkované členy etických komisí z různých institucí a také diskuse kolem decentralizovaných klinických studií.


Jsme hrdí, že naše řešení pro správu dat, CLADE-IS, je plně vybaveno k překonání těchto překážek, aniž by se uchýlilo k těžkopádným řešením.

Mezi klíčové aspekty patří:

  • Zapojení pacientů: V mnoha výzkumných projektech jsme pacientům umožnili přístup k částem eCRF. To jim umožňuje vykazovat cenné údaje o kvalitě jejich života. Naše technické řešení prošlo přísnými audity a schváleními, včetně certifikace ISO 27k (ISMS), penetračních testů a dalších.
  • Strategie vzdáleného monitorování: Naše studie zahrnují statistické monitorování a aktivně jsme se zapojili do výzkumu a vývoje detekce anomálií v databázích podporujících registry pacientů a projekty RWE / RWD.
  • E-souhlas: Hladce jsme vyřešili problém e-souhlasu prostřednictvím přímé komunikace mezi API CLADE-IS a API poskytovatele digitálního podpisu. To se nám podařilo implementovat pomocí služeb společnosti Signi, přičemž jsme zůstali flexibilní i vůči ostatním poskytovatelům.
  • Sekundární využití EHR: CLADE-IS se může pochlubit otevřeným systémem s plně zdokumentovaným API, který umožňuje bezproblémovou komunikaci s různými systémy EHR.

Dále jsme navázali integraci s výrobci nositelné elektroniky (např. automatické vstřikovače) a poskytovateli analytických modelů (např. farmakokinetické modelování). 

27. 6. 2023


Zpět

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.