Hackathon 2017

Ve dnech 28.–29. 6. 2017 si softwaroví vývojáři a testeři týmu CLADE-IS-stars uspořádali hackathon zaměřený na zpracování série user stories souvisejících s managementem dat v klinických studiích.


Celý tým si během dvou dnů strávených v příjemném prostředí Kaprálova mlýna v Mariánském údolí nedaleko Brna vyzkoušel techniky párového programování prokládaného jednak volnočasovými aktivitami (běžecký trénink, aquazorbing) a dále také přednáškami seniorních vývojářů na následující témata: (i) Events v PHP/Symfony; (ii) Dobré návyky při OOP v PHP/Symfony; (iii) Jak a proč využívat cache.

Tým CLADE-IS-stars kontinuálně vyvíjí platformu CLADE-IS pro sestavování informačních EDC systémů zaměřených na sběr, management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Na červnovém hackathonu se tým zaměřoval na rozšiřování existujících modulů Adminer, Designer, Reporter a funkčních celků Proxy/Server/API o další: (i) Cat – centrální administrace studií, (ii) Datavis – vizualizace a vytěžování dat, (iii) Labyrinther – pacientské scénáře kombinující data v parametrické a textové formě.

1. 7. 2017

Kaprálův mlýn

Kaprálův mlýn

Párové programování

Párové programování

Párové programování

Párové programování

Přednáška

Přednáška

Brainstorming

Brainstorming

Aquazorbing

Aquazorbing


Zpět

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.