Data management workshop 2017

Za slunečného květnového dne proběhl tradiční seminář oddělení data managementu.


Je příjemnou tradicí se jednou za čas setkat mimo formální prostory kanceláře na pracovně/sportovně/společenském semináři. Tentokrát jsme se sešli 18. května v Kadlcově mlýně v brněnském Mariánském údolí. Pracovní část programu obsahovala tři hlavní témata:

  • Validace a systémy, které používáme v DM. Cílem bylo předat si navzájem zkušenosti a doporučení, jak efektivně validovat data v různých systémech pro zpracování dat a v různých typech projektů. K demonstraci jsme využívali ukázky z projektů, na kterých pracujeme.
  • Kódování. Protože ke sběru klinických termínů dochází ve většině projektů, je pro každého data manažera užitečné vědět, jakým způsobem dochází ke kódování jednotlivých termínů, jak vypadá výsledek kódování a jaká s sebou přináší tento proces rizika.
  • Komunikace, optimalizace, plánování. Pracujeme ve velkém kolektivu, kde právě soudržnost a týmová práce často posouvají celkový výsledek práce na kvalitativně vyšší úroveň. Přesvědčili jsme se o tom, jak je důležité vzájemně si pomáhat.

18. 6. 2017

V seminární místnosti

V seminární místnosti

Diskuse a motivace

Diskuse a motivace

Týmová spolupráce: jak se staví pyramida

Týmová spolupráce: jak se staví pyramida

Týmová spolupráce: zvládneme 2 pyramidy:-)

Týmová spolupráce: zvládneme 2 pyramidy:-)

Radovánky na bobové dráze

Radovánky na bobové dráze

Orientační závod: před hromadným startem

Orientační závod: před hromadným startem

Vítězné družstvo týmového víceboje (orientační závod, variace na lakros, fotbal)

Vítězné družstvo týmového víceboje (orientační závod, variace na lakros, fotbal)


Zpět

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.